Realiteti Islam

Shoqata Realiteti - Gjilan

baner

 • Home
 • Lajmet
  • Komentet e Fundit

   • - Frika dhe Shpresa –

    • driloni 06.06.2013 11:04
     mashallah hafiz veq vazhdo te para

     Read more...

   • A e shohin besimtarët Zotin e tyre Ditën e Kijametit?

    • Doresa 16.03.2013 08:24
     Allahu te ruajt o hoxhe i nderuar se me te vertet din qka me perkthy, veq vazhdo

     Read more...

   • Muftiu i Arabisë Saudite thërret për zgjedhje demokratike

    • arbeni 04.04.2013 10:12
     Allahu na rujt prej devijimit!!! Allahu e permirsoft gjendjen e umetit Allahu i udhzoft dijetart imamt ...

     Read more...

   • Një ngjarje shumë e prekshme

 • Tema
   • Tregime të ndryshme
   • Sira
   • Tregime
    • Komentet e Fundit

     • - Frika dhe Shpresa –

      • driloni 06.06.2013 11:04
       mashallah hafiz veq vazhdo te para

       Read more...

     • A e shohin besimtarët Zotin e tyre Ditën e Kijametit?

      • Doresa 16.03.2013 08:24
       Allahu te ruajt o hoxhe i nderuar se me te vertet din qka me perkthy, veq vazhdo

       Read more...

     • Muftiu i Arabisë Saudite thërret për zgjedhje demokratike

      • arbeni 04.04.2013 10:12
       Allahu na rujt prej devijimit!!! Allahu e permirsoft gjendjen e umetit Allahu i udhzoft dijetart imamt ...

       Read more...

     • Një ngjarje shumë e prekshme

 • Pyetje & Përgjigje
 • Audio
 • Video
 • Web Islame
 • Kontakt

Enj09032015

Last updateEnj, 13 Nën 2014 6pm

- NJOFTIME - AUDIO DHE VIDEO AKTUALE -

Gabim
 • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM n1lcz_content AS a LEFT JOIN n1lcz_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN n1lcz_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN n1lcz_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM n1lcz_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN n1lcz_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN n1lcz_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM n1lcz_categories AS cat JOIN n1lcz_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN n1lcz_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-09-03 10:48:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-09-03 10:48:54') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 11 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM n1lcz_content AS a LEFT JOIN n1lcz_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN n1lcz_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN n1lcz_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM n1lcz_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN n1lcz_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN n1lcz_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM n1lcz_categories AS cat JOIN n1lcz_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN n1lcz_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-09-03 10:48:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-09-03 10:48:54') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC
 • ja-news-1
 • ja-news-2
 • ja-news-3

Lajme

Tema

Ne e mbrojmë Lirinë e të Shprehurit

Ne e mbrojmë Lirinë e të Shprehurit

E hanë, 08 Shtator 2014  |  Super User

 

Pasi lexuam nj ë poezi nga v ë llau yn ë i cili n ë Face Book ë sht ë i njohur me nofk ë n ''Poezi Xhihadi Jem'' e kuptuam se ky v ë lla Musliman tani ë sht ë i Burgo...

Loading...

Tregime

Hasan Prishtina,Isa Boletini dhe Bajram Curri ishin pro Shtetit ISLAMIK

Hasan Prishtina,Isa Boletini dhe Bajram Curri ishin pro Shtetit ISLAMIK

E hanë, 22 Shtator 2014  |  Super User

Duke lexuar në internet pamë një shkrim interesant që ju dedikohej bashkëkombasëve tanë të njohur Hasan Prishtina,Isa Boletini dhe Bajram Curri dhe e pa...

Loading...

Familja

Gjërat që forcojnë marrëdhënjet burrë dhe grua në Islam

Gjërat që forcojnë marrëdhënjet burrë dhe grua në Islam

E mërkurë, 09 Prill 2014  |  Super User

Allahu i Madhëruar thotë: "Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë nd...

Loading...

Fikh

Kush e ka obligim agjerimin e ramazanit?

Kush e ka obligim agjerimin e ramazanit?

E premte, 18 Korrik 2014  |  Super User

Falënderimi I takon vetëm Allahut teala, salavatet qofshin mbi Pejgamberin alejhi selam , familjen e tij shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën...

Loading...

Bota Islame

bota1
teuhid2